Dostlar Derneği

bilgi@dostlardernegi.org

Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Derneğimiz ihtiyaç sahibi gençlere burs vererek onların eğitim - öğretim hayatları boyunca destek sağlıyoruz.

Simple

Kültürel Hizmetler

Kültür, tarih, edebiyat alanında gelişmeleri teşvik ediyor, etkinlikler düzenliyoruz.

Simple

Sosyal Hizmetler

Yapılan ayni ve nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

İnsanların en hayırlısı insanlar için en faydalı olanıdır.

Hadis-i Şerif

Bağış Yapın

Hakkımızda

Dostlar Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği Ankara’da kurulmuştur. Derneğimizin sloganı “Dostluk Köprüsü” ‘dür.

Derneğimiz şu faaliyetleri yapmak üzere kurulmuştur; Üyelerin ve halkın maddi – manevi, sosyal – kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, üyeler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın arttırılması, eğitim, kültür, tarih, edebiyat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek, Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

Derneğin amacına uygun olarak ihtiyaç sahibi üyelerinin her türlü ihtiyaçlarını (gıda, eğitim, barınma, evlenme, konut sahibi olma vb. bütün hususlarda) karşılamak amacıyla ayni-nakdi ve her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,

Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirmek, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak; yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırmak; sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak ve hizmet satın almak.

Kültürel Hizmetler

Dostlar Derneği, kültür, tarih, edebiyat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek, Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemektir.

Sosyal Hizmetler

Dostlar Derneği, yapılan ayni ve nakdi yardımları değerlendirerek ihtiyaç sahibi Üniversite öğrencilerine kitap yardımı yapmaktadır.

Derneğimiz, ilim öğrenme yolunda Öğrencilere ihtiyaç duydukları yardımı ulaştırarak onların Üniversite hayatlarında rahat etmelerini sağlamaya çalışmaktadır.

“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” Hadis-i Şerif’i ışığında Derneğimiz, insanlara ihtiyaç duydukları gıda yardımlarını ulaştırmaktadır.

Dostlar Derneği, kıyafet eksiği bulunan insanlara da gerekli kıyafetleri temin ederek onları mutlu edip güzel bir hayat yaşamalarına vesile olmaya gayret etmektedir.

Eğitim Hizmetleri

Milletleri ayakta tutan millî, manevî ve ahlaki değerlerdir. Bu değerler, milletlerin birlik beraberlik ve toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını ve milli kimliğiyle tarih sahnesinde yer almasını sağlamaktadır. Milletler, söz konusu değerleri gelecek kuşaklara aktardığı oranda varlıklarını sürdürürler.

Dostlar Derneği, bu noktadan hareketle Değerler Eğitimi çerçevesinde, milli ve manevi değerlerimizin neler olduğunu ve hayatımızın neden vazgeçilmezlerinden olduğunu Öğrencilere güzel bir şekilde anlatmaktadır.

Öğrencilerin doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı, güzel ve nazik tavır sergilemeleri, vefa, hoşgörü ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri hususlarında Derneğimiz yardımcı olmaktadır.

Derneğimiz, Öğrencilere, Kariyer Planlaması sürecinde yardım ederek vatanına, milletine ve ailesine hayırlı birer insan olarak yetişmelerine vesile olmaktadır. Ayrıca Öğrencilerin, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek onları hayata hazırlamaya, kendileri ve milletimizin huzuruna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaya çalışmaktadır.

Milletimizin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, yaşadığı topluma karşı sorumluluk duyan, başarılı ve güzel ahlaklı Öğrenciler yetiştirmek için Derneğimiz gayret sarf etmektedir.

Derneğimiz, ihtiyaç sahibi Öğrencilere burs da vererek onlara Eğitim – Öğretim hayatları boyunca destek olmaktadır. Dostlar Derneği, “İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır” Hadis-i Şerif’i ışığında geleceğimizin teminatı olan Gençlerimize sahip çıkmaktadır.

Sitemiz yenilendi, bütün dostlarımıza hayırlı olsun…

Site ile ilgili temenni, istek ve görüşlerinizi dostlardernek@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.