Dostlar Derneği

bilgi@dostlardernegi.org

Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Derneğimiz ihtiyaç sahibi gençlere burs vererek onların eğitim - öğretim hayatları boyunca destek sağlıyoruz.

Simple

Kültürel Hizmetler

Kültür, tarih, edebiyat alanında gelişmeleri teşvik ediyor, etkinlikler düzenliyoruz.

Simple

Sosyal Hizmetler

Yapılan ayni ve nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

İnsanların en hayırlısı insanlar için en faydalı olanıdır.

Hadis-i Şerif

Bağış Yapın

Gençlerimize Milli ve Manevi Değerlerimizi Öğretiyoruz

Dostlar Derneği, Değerler Eğitimi çerçevesinde, milli ve manevi değerlerimizin neler olduğunu ve hayatımızın neden vazgeçilmezlerinden olduğunu Öğrencilere güzel bir şekilde anlatmaktadır.

Milletleri ayakta tutan millî, manevî ve ahlaki değerlerdir. Bu değerler, milletlerin birlik beraberlik ve toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını ve milli kimliğiyle tarih sahnesinde yer almasını sağlamaktadır. Milletler, söz konusu değerleri gelecek kuşaklara aktardığı oranda varlıklarını sürdürürler.

Dostlar Derneği, bu noktadan hareketle Değerler Eğitimi çerçevesinde, milli ve manevi değerlerimizin neler olduğunu ve hayatımızın neden vazgeçilmezlerinden olduğunu Öğrencilere güzel bir şekilde anlatmaktadır.

Öğrencilerin doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı, güzel ve nazik tavır sergilemeleri, vefa, hoşgörü ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri hususlarında Derneğimiz yardımcı olmaktadır.

Derneğimiz, Öğrencilere, Kariyer Planlaması sürecinde yardım ederek vatanına, milletine ve ailesine hayırlı birer insan olarak yetişmelerine vesile olmaktadır. Ayrıca Öğrencilerin, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek onları hayata hazırlamaya, kendileri ve milletimizin huzuruna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaya çalışmaktadır.

Milletimizin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, yaşadığı topluma karşı sorumluluk duyan, başarılı ve güzel ahlaklı Öğrenciler yetiştirmek için Derneğimiz gayret sarf etmektedir.

Derneğimiz, ihtiyaç sahibi Öğrencilere burs da vererek onlara Eğitim – Öğretim hayatları boyunca destek olmaktadır. Dostlar Derneği, “İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır” Hadis-i Şerif’i ışığında geleceğimizin teminatı olan Gençlerimize sahip çıkmaktadır.