Dostlar Derneği

bilgi@dostlardernegi.org

Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Derneğimiz ihtiyaç sahibi gençlere burs vererek onların eğitim - öğretim hayatları boyunca destek sağlıyoruz.

Simple

Kültürel Hizmetler

Kültür, tarih, edebiyat alanında gelişmeleri teşvik ediyor, etkinlikler düzenliyoruz.

Simple

Sosyal Hizmetler

Yapılan ayni ve nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

İnsanların en hayırlısı insanlar için en faydalı olanıdır.

Hadis-i Şerif

Bağış Yapın

Dostlar Derneğimizin Faaliyetleri İçin Desteklerinizi Bekliyoruz

“İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır” Hadis-i Şerif’i ışığında Dostlar Derneğimizin Eğitim, Kültürel ve Sosyal Hizmetlerine destek ve yardımlarınızı bekliyoruz.

Dostlar Derneği, Dernek Tüzügü’nde yer alan amaçlara yönelik faaliyetleri yapmak için ” İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır” Hadis-i Şerif’i ışığında destek ve yardımlarınızı bekliyor.

Derneğimiz şu faaliyetleri yapmak üzere kurulmuştur; Üyelerin ve halkın maddi – manevi, sosyal – kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, üyeler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın arttırılması, eğitim, kültür, tarih, edebiyat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek,

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

Derneğin amacına uygun olarak ihtiyaç sahibi üyelerinin her türlü ihtiyaçlarını (gıda, eğitim, barınma, evlenme, konut sahibi olma vb. bütün hususlarda) karşılamak amacıyla ayni-nakdi ve her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,

Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirmek, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak; yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırmak; sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak ve hizmet satın almak.